12. Wees vriendelijk, zachtaardig en geduldig

Je hebt nu het midden van deze uitdagende cursus bereikt en ik hoop echt dat je niet alleen inzichten hebt gekregen, maar ook de resultaten van de dagelijkse oefeningen hebt gevoeld en ervaren. 

Net als in een yogahouding streef je naar een bepaalde positie, maar je duwt jezelf er nooit in (vriendelijk en geduldig) en je vraagt ook niet te veel van jezelf (zachtaardig), want vergif voor zelfliefde is het hebben van (hoge) verwachtingen.

Iedereen was verrast dat ik mijn zinnen had gezet om Hatha Yoga Leraar te worden. Een Vinyasa opleiding zou logischer zijn met mijn professionele dansachtergrond, maar juist daar ligt een valkuil voor mij. Ik realiseerde me dat een Vinyasa-docentenopleiding een ‘verkeerd’ soort vastberadenheid zou oproepen. Ik zou ernaar gaan streven de beste van de klas te zijn, gewoon weer ‘doen’ zonder te voelen of te luisteren, en mezelf pushen zonder enige vriendelijkheid voor mijn fysieke, emotionele en mentale toestand.

“Streven om de beste te zijn is geen optie, als je eraan werkt om meer van jezelf te houden.”

Hatha Yoga geeft je namelijk de tijd om aardig voor jezelf te zijn, dus vandaag oefen jij om vriendelijk, zacht en geduldig te zijn. 

Als je alle opdrachten uitvoert met deze cursus, kan er veel loskomen en ook veranderen, dus neem vooral je tijd… ook om te genieten van de reis. Behandel jezelf zoals je iedereen zou behandelen van wie je houdt, en schrijf in je dagboek over je bevindingen.”

Opdracht van vandaag

Spiegeloefening

Ga voor een spiegel staan, kijk jezelf in de ogen en bevestig: “Ik ben vriendelijk, zachtaardig en geduldig met mezelf vandaag.”

Schrijfoefening

Houd een dagboek bij over je observaties en inzichten, vooral als je jezelf straft of je schuldig of veroordelend voelt. Schrijf op waar je vriendelijker, zachtaardiger en geduldiger had kunnen zijn.

Bonus yoga les

Ik wens je veel succes en vergeet niet om er plezier in te hebben,

JJ

Onthoud dat je niet de enige bent in dit proces. Je kunt je worstelingen en inzichten delen in de besloten Facebook-groep. Tag Zest Your Life (@zestyourlifeamstelveen) of JJ van Zon (@deliefdeactivist.nl) als je een vraag hebt die beantwoord moet worden.

DAG 11

De angst loslaten
Releasing de fear

DAG 13

Open your heart
Opening your heart

Day 12: Be Kind, Gentle & Patient

You are now at the centre of this challenge and I truly hope you’ve not only gained insights, but also felt the results of a daily practice.

Like in a yoga pose, you aim to a certain position, but never push yourself into it.

What is poison for your self-love is any expectation for a result.

For example, everyone was surprised I had my heart set on becoming a Hatha Yoga Teacher. A Vinyasa training would be more logical with my professional dancing background, but exactly there lies another pitfall of mine.

I realised a Vinyasa teacher training would invoke ‘a wrong’ determination. I would be striving to be the best of the class, just doing without feeling or listening, and pushing myself without any kindness for my physical, emotional and mental state.

 

“Striving to be the best ain’t an option, when you’re working to love yourself more.”

 

Hatha Yoga gives you the time to be kind to yourself, so that you can be compassionate, gentle and patient.

So today practice being kind, gentle and patient.

You have arrived on Day 12 of this Self-love Challenge. You are making the change happen right now, so take a moment to enjoy the journey.
Treat yourself as you would treat anyone you really love today, and journal about your insights.

Today’s assignment

Mirror Exercise

Stand in front of a mirror, look yourself in the eye and affirm: “I’m kind, gentle and patient with myself today. I will handle guilt, shame or whatever with kindness. I’ll be gentle and patient with myself. Today I treat myself as I would treat anyone I really love.”

Journal exercise

Journal about your observations and insights, especially when you are punishing yourself or feeling guilty or judgmental. Write down where you could have been more kind, gentle and patient.

Remember that you’re not alone in this process. You can share your struggles and insights in the private Facebook Group. Tag Zest Your Life (@zestyourlifeamstelveen) or JJ van Zon (@deliefdeactivist.nl) if you have a question that you need answered.

Facebook group – Self-Love Challenge

Wishing you much success and remember to have fun doing it,

 

JJ