14. Terugblik week 2 – Door de ogen van het hart

Mijn grootste les die ik op mijn spirituele reis heb geleerd, is dat je het leven kunt waarnemen door de ogen van angst (denkgeest) of dat je het kunt waarnemen met de ogen van liefde (het hart). Het is nog steeds hetzelfde leven, maar omdat je het anders waarneemt, verandert het. Vanuit het hart waarnemen zal wat meer inspanning vergen, maar het resultaat is dat je er geen probleem mee hebt om van jezelf te houden.

Opdracht van vandaag

Beoordeel de tweede week

Bekijk alle aantekeningen van afgelopen week en voel jij je geroepen om nogmaals een meditatie te beluisteren of naar een video te bekijken, neem die actie.

Spiegelwerk oefening

Ik zou graag willen dat je vandaag nog een keer de Spiegelwerk Oefening van Dag 1 doet.

  • Ga voor je (badkamer)spiegel staan of zitten.
  • Kijk in je ogen.
  • Haal diep adem en zeg deze affirmatie:

‘Ik vind je leuk. Ik hou van je. Laten we er samen voor gaan en echt plezier hebben.’…. 

óf als dat nog een brug te ver is:

‘Ik wil je leuk vinden. Ik wil echt leren van je te houden. Laten we ervoor gaan en echt plezier hebben.’

  • Haal nog een keer diep adem en zeg:

‘Ik leer je echt leuk te vinden. Ik leer echt van je te houden.’

  • Blijf diep ademhalen. Kijk in je ogen. Gebruik je eigen naam als je zegt: “Ik ben bereid om van je te leren houden, [Naam]. Ik ben bereid om van je te leren houden.’

Schrijfoefening

  1. Nadat je klaar bent met je spiegelwerkoefening, schrijf je je gevoelens en observaties opnieuw op. Voelde je je vandaag anders dan toen je het de eerste dag deed? Omschrijf in je dagboek waarom.
  2. Schrijf in je dagboek op een schaal van 1 – 10 hoe laag of hoog je zelfliefde op dit moment is. Is het veranderd vanaf de eerste dag? Leg uit in je dagboek.

Ik wens je veel succes en vergeet niet om er plezier in te hebben,

JJ

Onthoud dat je niet de enige bent in dit proces. Je kunt je worstelingen en inzichten delen in de besloten Facebook-groep. Tag Zest Your Life (@zestyourlifeamstelveen) of JJ van Zon (@deliefdeactivist.nl) als je een vraag hebt die beantwoord moet worden.

DAG 13

Open je hart
Opening your heart

DAG 15

Zelf compassie
Selfcompassion

14. Review week 2 – Through the Eyes of the Heart

The greatest lesson I learned in my spiritual journey is that you can perceive life through the eyes of fear (the mind) or you can perceive it with the eyes of love (the heart).

It’s still the same life, but because you perceive it differently it changes.

Perceiving it from the heart will take a bit more effort, but the results will be that you have no issue loving yourself.

Today’s assignment

Review the first week

I’d like you to review your notes of the previous week and where you feel the need listen to a meditation or watch a video again.

Mirror Work Exercise

I’d like you to do the Mirror Work Exercise of Day 1 again today.
a. Stand or sit in front of your (bathroom) mirror.
b. Look into your eyes.
c. Take a deep breath and say this affirmation:
“I want to like you. I want to really learn to love you. Let’s go for it and really have some fun.”
d. Take another deep breath and say:
“I’m learning to really like you. I’m learning to really love you.”
e. Keep taking deep breaths. Look into your eyes. Use your own name as you say: “I’m willing to learn to love you, [Name]. I’m willing to learn to love you.”

Journal exercise

  1. After you finish your mirror work exercise, write down your feelings and observations again. Did you feel different today than when doing it the first day? Elaborate the yes or no!
  2. Write in your journal on a scale from 1 – 10, how low or high your self-love is right now. Did it change from the first day? Please elaborate in your journal.

Remember that you’re not alone in this process. You can share your struggles and insights in the private Facebook Group. Tag Zest Your Life (@zestyourlifeamstelveen) or JJ van Zon (@deliefdeactivist.nl) if you have a question that you need answered.

Wishing you much success and remember to have fun doing it,

JJ