15. Zelfcompassie

Angst is zelf erg bang dat het niet gehoord wordt. Het is bang dat JIJ erachter komt dat het je continu bedriegt. Wanneer JIJ erachter komt dat je eigenlijk GEWELDIG bent, zal Angst het manipulatieve vermogen over jou verliezen en zal zijn invloed uitsterven. 

Angst is zelf super onzeker en daardoor heeft het zichzelf ervan overtuigd dat het goed is om manipulatief te zijn. Het is dus oké om boos te zijn of andere mensen naar beneden te halen, als het daardoor zijn invloed over jou behoudt. 

Nu jij aan zelfliefde werkt en jij zelfverzekerder wordt, zal het je proberen naar beneden te halen en je ervan overtuigen dat je een loser bent. 

Angst is dat stemmetje in je hoofd wat vaak ook ego wordt genoemd. 

Onthoud dat dit de oude jij is!

Vandaag wil ik dat je een licht laat schijnen op die andere stem. Die hartstem waar je de afgelopen twee weken heel hard voor hebt gewerkt om te horen. Een liefdevolle stem die een uitnodiging nodig heeft omdat hij je vrije wil respecteert. Een stem die geen idee heeft wat oordeel is, wat altijd ondersteunend, vriendelijk en meelevend is.

De laatste week van deze uitdagende cursus staat in het teken van het opnieuw uitnodigen van liefde in je leven. Deze week gaat het erom te geloven dat je die liefde waard bent en te onthouden dat het je geboorterecht is om van jezelf te houden.

“Als je niet van jezelf kunt houden, hoe ga je dan in godsnaam van iemand anders houden!” – Ru Paul

Alleen omdat onze denkgeest ons op de een of andere manier heeft kunnen overtuigen dat het hart zwak is, betekent niet dat je het niet ongedaan kunt maken. 

Ik geloof dat de beste manier om je bewust te blijven van die liefdevolle stem is wanneer je het probeert te zijn. Wat je geeft is wat je ontvangt, dus als je oefent om de hele dag vriendelijk en meelevend te zijn voor jezelf en voor anderen, zul je een bewustzijn behouden.

Over dit onderwerp kan ik het boek “Zelfcompassie” ten zeerste aanbevelen, een ander bestseller-boek van auteur Kirsten Neff.”

Opdracht van vandaag

Schrijfoefening

Schrijf over de verbinding met je liefdevolle hartstem. Is het moeilijk om compassie voor jezelf te hebben? Waarom is het moeilijk voor je? Of wordt het steeds makkelijker om deze tool te gebruiken? Kun je de moeilijke dingen loslaten en oefenen om medelevend te zijn? Begin je vandaag? Geef het een stevige JA…

Meditatie oefening

Luister naar deze meditatie-audio “I act out of kindness and with compassion.”

 

Ik wens je veel succes en vergeet niet om er plezier in te hebben,

JJ

Onthoud dat je niet de enige bent in dit proces. Je kunt je worstelingen en inzichten delen in de besloten Facebook-groep. Tag Zest Your Life (@zestyourlifeamstelveen) of JJ van Zon (@metimeacademy.nl) als je een vraag hebt die beantwoord moet worden.

DAG 14

Terugblik – door de ogen van het hart
Review – through the eyes of the heart

DAG 16

Vergeef de mensen die je pijn hebben gedaan
Forgiveness – those who hurt you

15. Self-compassion

Fear is very (x1000) afraid that it won’t be heard. It’s afraid that YOU as the SELF will find out it’s an imposter. It’s afraid it will lose power or become extinct. Fear is insecure and because of this negative charge fear convinced itself that IT’S OKAY TO BE MANIPULATIVE.

It’s okay to be angry or to put other people down, but also when YOU as the Self become too confident it will put you down and convince you that you’re a loser and as a result you start to believe you’re unworthy of loving yourself… (rings a bell, right?)

Remember this is the old you!

Today I want you to shine a light on that other voice. That heart voice that you’ve worked very hard for to hear for the past two weeks. A loving voice that needs an invitation because it respects your free will. A voice that knows not what judgment is, what is always supportive, is kind and has compassion.

The final week of this challenge is all about inviting love back into your life. This week it’s all about believing you are worthy of that love and remembering that it’s your birth right to love yourself.

“If you can’t love yourself, how in the hell are you gonna love somebody else!”

Ru Paul

Just because somewhere, somehow the mind managed to convince us that the heart is weak, doesn’t mean you cannot undo it.

I believe the best way to stay aware of that loving voice is when you are it. What you give is what you receive, so if you practice being compassionate throughout the day to yourself and to others, you’ll keep a mindset of awareness.

On this topic I can highly recommend Self-Compassion” another bestseller book from author Kirsten Neff.

Today’s assignment

Journal exercise

Journal about your connection with the loving heart-voice. Is it hard to be compassionate to yourself? Why is it hard for you? Or is it becoming easier to use this tool? Can you let the hard stuff go and practice being compassionate? Are you starting today? Give it a firm YES…

Meditation Exercise

Listen to this meditation audio “I act out of kindness & with Compassion.”

Remember that you’re not alone in this process. You can share your struggles and insights in the private Facebook Group. Tag Zest Your Life (@zestyourlifeamstelveen) or JJ van Zon (@deliefdeactivist.nl) if you have a question that you need answered.

Wishing you much success and remember to have fun doing it,

 

JJ