16. Vergeving #1 – Van de mensen die je pijn hebben gedaan

Na de opdrachten van gisteren ben jij je nu bewust van je liefdevolle stem, en daarom ben je er klaar voor… het is tijd voor jou om een beladen onderwerp aan te pakken: vergeven.

Als je niet in staat bent om te vergeven, dan zorg je ervoor dat angst (je negatieve zelfspraak) greep op je houdt en je blokkeert van je liefdesstem. 

In het begin van mijn spirituele journey kwam ik in contact met ‘Een Cursus in Wonderen’ een spiritueel leerboek met als doel de mens te helpen zichzelf te doen van belemmerende overtuigingen die een gevoel van onvrede, lijden en ongelukkigheid veroorzaken, terwijl ons ware zelf vredig is. 

Dit metafysische boek leerde mij dat vergeving de oplossing is voor al het lijden. En ik wil dat jij nu tegen jezelf zegt dat jij er klaar voor bent. “Ik ben klaar om met vergeving aan de slag te gaan.” 

Tijdens deze uitdagende cursus heb jij jezelf namelijk voorbereid door bewustzijn te creëren en te herkennen wat het is dat je ervan weerhoudt om van jezelf te houden. “Ik zeg YES… let’s do this!”

“Vergeving gaat altijd over het verleden. Het is het loslaten van alle hoop op een beter verleden.” Willem Glaudemans”

Opdracht van vandaag

Spiegeloefening

Deze opdracht is gericht op het vergeven van anderen. Later in deze cursusweek gaan we het hebben over het vergeven van jezelf. 

Deze spiegelwerkoefening komt uit het boek “Spiegelwerk” van Louise Hay:

“Ik geloof dat je het meeste voordeel haalt uit het oefenen met vergeving als je het voor een spiegel doet. Ik stel voor om een spiegel te zoeken waar je comfortabel voor kunt zitten. Geef jezelf de tijd om de volgende oefening te doen. En je zult het waarschijnlijk vaak willen herhalen. De meesten van ons hebben veel mensen te vergeven.

  • Ga voor je spiegel zitten en sluit je ogen. Adem een paar keer diep in. Voel jezelf gegrond op alles waar je op zit. .Denk aan de mensen die je pijn hebben gedaan in je leven. Laat ze door je hoofd gaan. Open nu je ogen en begin hardop tegen een van hen te praten. Zeg iets als “Je hebt me diep gekwetst. Ik dacht dat ik hier nooit overheen zou komen. Ik blijf echter niet langer in het verleden hangen. Ik ben bereid je te vergeven.” Als je nog niet op die plaats bent, bevestig dan gewoon: “Ik ben bereid je te vergeven” Je bereidheid is alles wat nodig is om in de richting van vergeving te gaan.
  • Haal diep adem en zeg dan tegen de persoon: ”Ik vergeef je. Ik bevrijd je. Ik bevrijd mezelf” Adem opnieuw en herhaal de tekst nog een keer. 
  • Merk op hoe je je voelt. Voel je weerstand of opluchting? Als je weerstand voelt, adem en bevestig: “Ik ben bereid om alle weerstand los te laten.”
  • Als je doorgaat met deze oefening, vandaag of een andere dag, breid je lijst met mensen die je wilt vergeven uit. Onthoud: vergeving is geen gebeurtenis; het is een proces. Het kan nodig zijn om iets langer aan één persoon te blijven werken, waarbij je elke keer een beetje dieper in vergeving gaat.”

Schrijfoefening

Schrijf in je dagboek over je ervaringen met de opdracht van vandaag. Beschrijf je weerstand om iemand te vergeven of de opluchting die je daarna voelt.

Ik wens je veel succes en vergeet niet om er plezier in te hebben,

JJ

Onthoud dat je niet de enige bent in dit proces. Je kunt je worstelingen en inzichten delen in de besloten Facebook-groep. Tag Zest Your Life (@zestyourlifeamstelveen) of JJ van Zon (@metimeacademy.nl) als je een vraag hebt die beantwoord moet worden.

DAG 15

Zelf compassie
Self compassion

DAG 17

Mijn authentieke stem
My authentic voice

16. Forgiveness Part 1 – Those who hurt you

After yesterdays assignments you are now aware of your loving voice, and therefore you are ready… it is time for me to address a loaded topic:

Forgiveness.

If you are not able and going to forgive, then you ensure that fear and thus your negative self-talk keeps a grip on you and blocks you from your love voice.

A Course in Miracles tells us that forgiveness is the solution to all suffering, and I want to clarify that you are ready to do so. Throughout this challenge you’ve prepared yourself by creating awareness and recognising what it is that keeps you from loving yourself.

“Forgiveness is always about the past. It is letting go of all hope for a better past.” 

Willem Glaudemans

Today’s assignment

This assignment is focused on forgiving others, later in this challenge we’ll address forgiving yourself.

Mirror Work exercise by Louise Hay. From the book “Mirror Work” by Louise Hay

“I believe you receive the most benefit from forgiveness work when you do it in front of a mirror. I suggest finding a mirror you can sit in front of comfortably. Give yourself time to do the next exercise. And you will probably want to repeat it often. Most of us have a lot of people to forgive.”

  1. Sit in front of your mirror and close your eyes. Breathe deeply several times. Feel yourself grounded on whatever you’re sitting on.

b.Think of the many people who have hurt you in your life. Let them pass through your mind. Now open your eyes and begin to talk to one of them – aloud. Say something like “You’ve hurt me deeply. I thought I would never get past this. However, I will not stay stuck in the past any longer. I am willing to forgive you.”
If you are not in that place yet, just affirm, “I am willing.”
Your willingness is all it takes to move toward forgiveness.

  1. Take a breath and then say to the person, “I forgive you. I set you free.”Breathe again and say, “You are free. I am free.”
  2. Notice how you feel. You may feel resistance, or you may feel relief. If you feel resistance, just breathe and affirm: “I am willing to release all resistance.”
  3. As you continue to do this exercise, today or another day, expand your list of people to forgive. Remember: forgiveness is not an event; it’s a process. You may need to keep working on one person a little longer, each time going a little deeper into forgiveness.

Journal exercise

Journal about your experience of today’s assignment. Describe your resistance of forgiving someone or the relief you feel afterwards.

Remember that you’re not alone in this process. You can share your struggles and insights in the private Facebook Group. Tag Zest Your Life (@zestyourlifeamstelveen) or JJ van Zon (@deliefdeactivist.nl) if you have a question that you need answered.

Wishing you much success and remember to have fun doing it,

JJ