2. Wat zeg je tegen jezelf?

‘Wie zou er van mij willen houden? Ik ben een mislukkeling, ik ben dom en een leugenaar. Als ik uit dit raam spring, doe ik de wereld een plezier.”

Ik herinner me dat toen ik op mijn dieptepunt was, ik zo bang werd voor mijn gedachten dat het onbedoeld de verschuiving veroorzaakte om me er meer van bewust te worden. Ik realiseer me nu dat jaren en jaren van hetzelfde patroon in mijn denken resulteerden in het behandelen van mezelf met zelfhaat en een laag zelfbeeld , dus daarom ligt het begin van je zoektocht naar zelfliefde in je eigen geest.

“Zelfhaat is je eigen gedachten haten. Haat jezelf niet omdat je de gedachten hebt. Verander je gedachten voorzichtig in meer levensbevestigende gedachten.” Louise Hay

Je bent een mens en daarom ervaar je gedachten, maar dat betekent niet dat je de inhoud van je gedachten bent.

Opdracht van vandaag

Observeer

  1. Observeer je gedachten en observeer je gedachten gedurende deze hele dag, vooral wanneer je oordeelt (anderen/jezelf), overdreven negatief bent, klagend of emotioneel. Wees alert als je jezelf NIET op de eerste plaats zet.
  2. Wat vertel je jezelf dat bepaald gedrag aanwakkert? Hoe corrigeert je geest bepaald gedrag dat je hebt gedaan? Voel je je meer of minder speciaal dan iemand anders? Welke gedachten zijn negatief? En spreken deze gedachten de waarheid of is er een andere manier om tegen jezelf te praten?

Schrijfoefening

  1. Schrijf (zonder erover na te denken) over je gevoelens en observaties, zodat je een overzicht hebt. Schrijven helpt enorm om je zelfliefde te laten groeien, omdat het moment waarop je het opschrijft, tastbaar wordt en wat tastbaar is, is gemakkelijker te veranderen.
  2. Lees wat je hebt geschreven en probeer dat te doen zonder jezelf te veroordelen of te straffen.

Onthoud dat je niet de enige bent in dit proces. Je kunt je worstelingen en inzichten delen in de besloten Facebook-groep. Tag Zest Your Life (@zestyourlifeamstelveen) of JJ van Zon (@metimeacademy.nl) als je een vraag hebt die beantwoord moet worden.

Ik wens je veel succes en vergeet niet om er plezier in te hebben,

JJ

DAG 1

Jezelf op de eerste plaats zetten
Putting You First

DAG 3

Wat ben ik niet?
What I am not?

2. Self Talk Inventory

“Who would want to love you? You’re a failure, you’re stupid and a fraud. If you crash into that tree with your car, it’ll all be over. When you jump out of this window, you’ll be doing the world a favour.”

I remember when I was at my lowest, I got so scared of my thoughts that it unintentionally caused the shift of becoming more aware of them.

I now realise that years and years of the same pattern in my thinking resulted in treating myself with self-hatred and self-loathing, so therefore the start of your quest to self-love is inside your mind.

“Self-hatred is hating your own thoughts. Don’t hate yourself for having the thoughts. Gently change the thoughts to more life-affirming ones.” Louise hay

You are a human being and therefore you are experiencing thoughts, but that doesn’t mean you are the content of your thoughts.

Today’s assignment

Observation

  1. Observe your thoughts and monitor your self-talk during this entire day, especially when you’re judging (others/yourself), are overly negative, complaining, or emotional. Be on high alert when you’re NOT putting yourself first.
  2. What are you telling yourself that ignites certain behaviour? How is your mind rectifying some behaviour that you’ve done? Are you feeling more or less special than someone else? What thoughts are negative? Are these thoughts telling the truth or is there another way of speaking to yourself?

Journal exercise

  1. Free write* about your feelings and observations, so you create an inventory. Journaling helps immensely for growing your self-love, because the moment when you write it down it becomes tangible, and what’s tangible is easier to change.
  2. Read what you wrote and try to do that without judging or punishing yourself.

*Free writing is without overthinking it.

Remember that you’re not alone in this process. You can share your struggles and insights in the private Facebook Group. Tag Zest Your Life (@zestyourlifeamstelveen) or JJ van Zon (@deliefdeactivist.nl) if you have a question that you need answered.

Wishing you much success and remember to have fun doing it,

 

JJ