3. Wat ik niet ben!

Doordat je je nu meer bewust bent van wat er in je hoofd omgaat, kun je je langzaam losmaken van bepaalde gedachten en overtuigingen. Als yogaleraar en student van de metafysische tekst ‘Een cursus in wonderen’ kan ik je verzekeren dat er maar één probleem is dat ons scheidt van liefde en dat is onze identificatie van de geest. En met de geest bedoel ik je ego, die irritante stem die bruist van angst.

Wanneer je gebrek hebt aan zelfliefde, betekent dit dat je de inhoud van je gedachten waardeert en gelooft dat jij het ego bent. Dit is nepnieuws. Je bent niet je ego. Je bent niet die vervelende stem die je vertelt dat je niet goed genoeg bent. Je kunt afstand nemen van waar het je van probeert te overtuigen. En let op voor de stiekeme trucjes van je denkgeest. Schuld, schaamte, zonde, straf zijn allemaal methoden van de geest (ego) om je klein te houden.

Maar dat bespreken we morgen, laten we het nu simpel houden en beginnen met je gedachten. De makkelijkste en snelste manier om bewust te worden en afstand te nemen van je gedachten is meditatie.

Opdracht van vandaag

Video oefening

Luister naar mijn verhaal & voortgang met behulp van meditatie.

Meditatie oefening

Luister naar de “Ik ben niet mijn gedachten” – Meditatie.

Schrijfoefening

Schrijf over je gevoelens, observaties en inzichten van de opdrachten van vandaag. Hoe hebben deze opdrachten je geholpen om je zelfliefde te laten groeien?

Ik wens je veel succes en vergeet niet om er plezier in te hebben,

JJ

Onthoud dat je niet de enige bent in dit proces. Je kunt je worstelingen en inzichten delen in de besloten Facebook-groep. Tag Zest Your Life (@zestyourlifeamstelveen) of JJ van Zon (@metimeacademy.nl) als je een vraag hebt die beantwoord moet worden.

DAG 2

Wat zeg je tegen jezelf?
Self talk inventory

DAG 4

Je verleden loslaten
Letting go of your past

3. What I am not!

As you are now more aware of what is happening in your mind, we can slowly detach from certain thoughts and convictions.

As a yoga teacher and a student of the metaphysical text ‘A Course in Miracles’ I can assure you that there’s only one problem that separates us from love and that is our identification of the mind.

And with the mind I mean your ego, that annoying voice that blasts with fear.

When you are suffering of a lack of self-love, it means you value the content of your thoughts and you believe that the ego is you.

My darlings, this is fake news.

You are not your ego. You are not that annoying voice telling you that you’re not good enough. You can distance yourself from what it’s trying to convince you of.

Now first of all, there’s no blame here. Blame, guilt, shame, sin, punishment are all methods of the mind (ego) to keep you small.

But we’ll cover that tomorrow, for now let’s keep it simple and start with your thoughts.

The easiest and quickest way to become aware and distance yourself from your thoughts is meditation.

Today’s assignment
Video Exercise

Listen to my story & progress using meditation.

Meditation Exercise

Listen to the “I am not my thoughts”- Meditation.

Play / pause

  • I am not my thought

Journal exercise

Journal about your feelings, observations and insights of today’s assignments. How can or did these assignments help you growing your self-love?

Wishing you much success and remember to have fun doing it,

JJ

Remember that you’re not alone in this process. You can share your struggles and insights in the private Facebook Group. Tag Zest Your Life (@zestyourlifeamstelveen) or JJ van Zon (@deliefdeactivist.nl) if you have a question that you need answered.