5. Bloeien in plaats van overleven

Als jij een negatieve gedachte verandert in een positieve, dan maak jij een wonder mee. Ik heb tijdens mijn genezingsproces geleerd dat het helpt om je oefening zo vroeg mogelijk op de dag te doen. Het herinnert je meteen aan wat je wilt bereiken en het zet ook de toon voor de rest van je dag. In plaats van het gevoel te hebben dat je de dag moet overleven, kun je er echt van genieten! De dag positief beginnen zal je kopje vullen en je zult je sterker en beter voelen gedurende de dag.

Opdracht van vandaag

Video oefening

Luister naar mijn verhaal over hoe een ochtendtraining mijn leven (en dat van mijn man) heeft gered.

Meditatie Oefening

Luister naar de meditatie ‘Ik moet kiezen wat goed voor me is’, die je gedachten positief zal veranderen.

Schrijfoefening

Schrijf over je gevoelens, observaties en inzichten van de opdrachten van vandaag. en plan hoe je morgen je dag gaat beginnen.

Ik wens je veel succes en vergeet niet om er plezier in te hebben,

JJ

Onthoud dat je niet de enige bent in dit proces. Je kunt je worstelingen en inzichten delen in de besloten Facebook-groep. Tag Zest Your Life (@zestyourlifeamstelveen) of JJ van Zon (@metimeacademy.nl) als je een vraag hebt die beantwoord moet worden.

DAG 4

Laat het verleden los
Letting go of your past

DAG 6

De juiste basis
The right foundation

5. Thriving instead of Surviving

The metaphysical text ‘A Course in Miracles’ says that whenever a negative thought is changed to a positive one, a miracle has occurred.

I learned throughout my healing process that it helps doing your practice as early in the day as possible. It immediately reminds you of what it is you want to accomplish, and it also sets the tone for the rest of your day.

Instead of feeling that you need to survive the day, you can truly enjoy it!

Starting the day with positivity will fill your cup and you’ll feel stronger and better.

Today’s assignment

Video Exercise

Listen to my story of how a morning practice saved my life (and that of my husband).

Meditation Exercise

Listen to the ‘I have to choose what is good for me’ meditation, that will shift your thoughts positively.

Journal exercise

Journal about your feelings, observations and insights of today’s assignments. and plan how you’re going to start your day tomorrow.

Wishing you much success and remember to have fun doing it,

JJ

Remember that you’re not alone in this process. You can share your struggles and insights in the private Facebook Group. Tag Zest Your Life (@zestyourlifeamstelveen) or JJ van Zon (@deliefdeactivist.nl) if you have a question that you need answered.