6. De juiste basis

Welkom op dag 6! Het onderwerp van vandaag was een eye-opener voor mij, en ik ben ervan overtuigd dat het hetzelfde voor jou zal doen.

Mijn ouders hebben een zoon verloren een jaar voordat ik werd geboren. Mijn ouders rouwden om mijn 7-jarige broer terwijl ik in de buik van mijn moeder groeide. Nu, geen slecht woord over mijn ouders die te maken hebben gehad met de dood van mijn broer, want ze waren toen en zijn nu nog geweldig, maar als kind spraken ze niet echt over mijn broer, dus ik maakte hem min of meer een ‘heilige’. En als je je vergelijkt met een heilige, verlies je altijd.

Ik creëerde het gekke idee dat ik een vervanger was en dat hij hier moest zijn. “Ik moet bewijzen dat ik het waard ben om hier te zijn. Ik kan het me niet veroorloven om fouten te maken. Ik kan maar beter perfect zijn. Mensen moeten me aardig vinden. Ik moet verbergen dat ik hier eigenlijk niet hoor te zijn.”

Toen ik halverwege de dertig was en op de bank zat bij mijn psycholoog, schonk hij geen aandacht aan mijn cocaïne- en slaappillenverslaving. Nee, hij concentreerde zich meteen op de dood van mijn broer en hoe dit mijn familie beïnvloedde. Hij zei: “Wat een afschuwelijke gebeurtenis voor alle betrokkenen, maar luister: Je broer stierf en daarna werd jij geboren. Dit is dus jouw leven en niet het leven van je broer. Dit is van jou! Het is jouw geboorterecht!

Terwijl ik deze eye-opening aan het typen ben, brengt het me nog steeds tot tranen. En ik snap waarom, want het gooide dat gekke idee dat ik niet goed genoeg was, dat ik een vervanger was en dat ik dit leven niet waard ben, overboord.

Het is je geboorterecht om van je leven te genieten, van jezelf te houden en je geweldig te voelen.”

Opdracht van vandaag

Schrijfoefening

Schrijf over je gevoelens, observaties en inzichten van de opdrachten van vandaag. Denk aan de gekke ideeën die je in het verleden hebt gecreëerd en die je ervan weerhouden om van jezelf te houden.

Onthoud dat het letterlijk opschrijven op een stuk papier of typen op je computer het tastbaar maakt en dat iets tastbaars gemakkelijker te veranderen is.

Video oefening

Oefen Tadasana Pose gedurende de dag zo vaak mogelijk. Wanneer jij je niet waardig voelt, niet goed genoeg of als je gewoonweg even niets te doen hebt. Stop en ga staan in Tadasana. Mocht de omgeving je het niet toelaten dat je fysiek gaat staan, kun je ook visualiseren dat je in deze pose staat.

Tadasana

Bonus yogales

Ik wens je veel succes en vergeet niet om er plezier in te hebben,

JJ

Onthoud dat je niet de enige bent in dit proces. Je kunt je worstelingen en inzichten delen in de besloten Facebook-groep. Tag Zest Your Life (@zestyourlifeamstelveen) of JJ van Zon (@metimeacademy.nl) als je een vraag hebt die beantwoord moet worden.

DAG 5

Bloeien in plaats van overleven
Flourish instead of survive

DAG 7

Dag innerlijke criticus
Bye inner critic

6. The Right Foundation

O my God, I’m so excited that you’ve landed at Day 6! The topic of today has been an eye-opener for me, and I am confident it will do the same for you.

My parents lost a son before I was born, so they were grieving my 7-year-old brother while I was growing in my mum’s belly. Now, no bad word about my parents dealing with my brother’s death, because they were and are amazing, but as a child they didn’t really speak about my brother, so I kind of made him a saint.

And when you compete with a saint you always lose.

I created this crazy idea that I was a replacement, and he was supposed to be here.

“I have to prove that I’m worthy of being here. I cannot afford to make mistakes. I better be perfect. People need to like me. I need to hide that I actually am not supposed to be here.”

When I was in my mid-thirties on the psychologist’s couch, he didn’t pay attention to my cocaine and sleeping pill addictions. No, he immediately focused on my brother’s death and how it affected my family.

He said: “How horrific that event was for everyone involved, your brother died, and you were born, and therefore this is not your brother’s life, this is yours. It is your birth right. You need to own this life.”

As I am typing this eye-opening event, it still brings me to tears. And I get why, because it threw that crazy idea, that I wasn’t good enough, that I was a substitute, and unworthy of this life, out of the window.

Today’s assignment

Journal exercise

Journal about your feelings, observations and insights of today’s assignments. Think about the crazy ideas that you created in the past that are keeping you from loving yourself.

Remember that literally writing it down on a piece of paper or typing it on your computer makes it tangible and something tangible is easier to change.

Video Exercise

Tadasana is a standing pose that makes you feel grounded and it’s a powerful pose, because you can practice owning your spot in this world. Check out this video and learn how to create the right foundation. Build your self-love up to higher hights.

Practice Tadasana Pose throughout the day as many times as possible. Whenever you feel unworthy, not good enough or else, STOP and PRACTICE.

Journal exercise

Journal about your feelings, observations and insights of today’s assignments. and plan how you’re going to start your day tomorrow.

Remember that you’re not alone in this process. You can share your struggles and insights in the private Facebook Group. Tag Zest Your Life (@zestyourlifeamstelveen) or JJ van Zon (@deliefdeactivist.nl) if you have a question that you need answered.

Facebook group – Self-Love Challenge

Wishing you much success and remember to have fun doing it,

JJ

Tadasana