7. Terugblik week 1 – Dag Innerlijke Criticus

Ik hoop dat je je na deze eerste week van de Self Love Cursus realiseert dat kritiek nooit iets verandert. Door het oefenen van de opdrachten heb je misschien al wel je bewustzijn vergroot, waardoor je herkent wanneer je kritisch bent. Dus STOP met jezelf te bekritiseren, zodat je de weg vrijmaakt om jezelf te accepteren zoals je bent.

Opdracht van vandaag

Beoordeel de eerste week

Bekijk alle aantekeningen van afgelopen week en wanneer je de behoefte voelt om nogmaals een meditatie te beluisteren of naar een video te bekijken, doe dat vandaag.

Spiegelwerk Oefening

Ik zou graag willen dat je vandaag nog een keer de Spiegelwerk Oefening van Dag 1 doet.

Ga voor je (badkamer)spiegel staan ​​of zitten. Kijk in je ogen. Haal diep adem en zeg deze bevestiging: “Ik wil je aardig vinden. Ik wil echt leren van je te houden. Laten we ervoor gaan en echt plezier hebben.”

Haal nog een keer diep adem en zeg: “Ik leer je echt leuk te vinden. Ik leer echt van je te houden.”

Blijf diep ademhalen. Kijk in je ogen. Gebruik je eigen naam als je zegt: “Ik ben bereid om van je te leren houden, [Naam]. Ik ben bereid om van je te leren houden.”

Schrijfoefening

  1. Nadat je klaar bent met je spiegelwerkoefening, schrijf je je gevoelens en observaties opnieuw op. Voelde je je vandaag anders dan toen je het de eerste dag deed? Omschrijf waarom.
  2. Schrijf in je dagboek op een schaal van 1 – 10 hoe laag of hoog je zelfliefde op dit moment is. Is het veranderd vanaf de eerste dag? Leg uit in je dagboek.

Ik wens je veel succes en vergeet niet om er plezier in te hebben,

JJ

Onthoud dat je niet de enige bent in dit proces. Je kunt je worstelingen en inzichten delen in de besloten Facebook-groep. Tag Zest Your Life (@zestyourlifeamstelveen) of JJ van Zon (@deliefdeactivist.nl) als je een vraag hebt die beantwoord moet worden.

DAG 6

De juiste basis
The right foundation

DAG 8

Mijn lichaam houdt van mij
My body loves me

7. Review week 1 – Bye Inner Critic

I hope you realise after this first week of the Self-love Challenge that criticism never changes a thing, and that the practice of these assignments will create awareness so that you can recognise when you criticize, refuse to criticise yourself and therefore stop it, so that you can pave the way in accepting yourself exactly as you are.

That’s exactly where we’ll be taking off tomorrow!

Today’s assignment

Review the first week

I’d like you to review your notes of the previous week and where you feel the need listen to a meditation or watch a video again.

Mirror Work Exercise

I’d like you to do the Mirror Work Exercise of Day 1 again today.

Stand or sit in front of your (bathroom) mirror.

Look into your eyes.

Take a deep breath and say this affirmation: “I want to like you. I want to really learn to love you. Let’s go for it and really have some fun.”

Take another deep breath and say: “I’m learning to really like you. I’m learning to really love you.”

Keep taking deep breaths. Look into your eyes. Use your own name as you say: “I’m willing to learn to love you, [Name]. I’m willing to learn to love you.”

Journal exercise

  1. After you finish your mirror work exercise, write down your feelings and observations again. Did you feel different today than when doing it the first day? Elaborate the yes or no!
  2. Write in your journal on a scale from 1 – 10, how low or high your self-love is right now. Did it change from the first day? Please elaborate in your journal.

Remember that you’re not alone in this process. You can share your struggles and insights in the private Facebook Group. Tag Zest Your Life (@zestyourlifeamstelveen) or JJ van Zon (@deliefdeactivist.nl) if you have a question that you need answered.

Facebook group – Self-Love Challenge

Wishing you much success and remember to have fun doing it,

JJ