9. Vertrouwen opbouwen

Op een bepaald moment in mijn leven kreeg onzekerheid de overhand, en belandde ik in een depressie. Ik voelde me neerslachtig en ongelukkig en verdoofde mezelf met een aantal verslavingen. Wanneer je de neiging hebt om onzeker te zijn, is het belangrijk om vertrouwen op te bouwen.

Tijdens de opdrachten van gisteren oefende je een nieuwe verbinding van liefde en vertrouwen met je mooie lichaam. Jouw lichaam ondersteunt je en het staat aan jouw kant! Je bent nu klaar om dat lichaam-vertrouwen om te zetten in ZELFvertrouwen.

Opdracht van vandaag

Bevestiging

“Ik ben mooi, ik ben fantastisch en ik kan alles bereiken wat mijn hartje begeert”, is een bevestiging waarmee ik mijn yogalessen vaak afsluit. Het zet gewoon de toon en zet je meteen terug in een liefdevolle staat. Herhaal het vandaag zoveel mogelijk en schrijf er over in je dagboek.

Krijgerhouding

In de volgende video leg ik de krijgerhouding uit die me hielp toen ik (plotseling) onzeker was. Als een vreemdeling op straat me onzeker maakte omdat hij niet terug glimlachte, stelde ik me de krijgerhouding voor. En een keer deed ik letterlijk een krijgerhouding voor een dame in de supermarkt, terwijl ze in de rij probeerde voor te dringen. Ze keek me aan alsof ik gek was, maar het kon me niet schelen (denk aan dag 1 … wees niet verontschuldigend), en ze sloot achteraan in de rij. Ik voelde een nieuwe kracht wat vertrouwen was! Dus, gebruik de krijgerhouding om jouw zelfvertrouwen op te bouwen!

Schrijfoefening

Schrijf na elke oefening je observaties van vandaag. Hoe speel je in op het onderwerp onzekerheid en vertrouwen? Hoe kun je ervoor zorgen dat onzekerheid geen invloed heeft op het houden van jezelf?

Ik wens je veel succes en vergeet niet om er plezier in te hebben,

JJ

Onthoud dat je niet de enige bent in dit proces. Je kunt je worstelingen en inzichten delen in de besloten Facebook-groep. Tag Zest Your Life (@zestyourlifeamstelveen) of JJ van Zon (@deliefdeactivist.nl) als je een vraag hebt die beantwoord moet worden.

DAG 8

Mijn lichaam houdt van mij
My body loves me

DAG 10

Open je hart
Opening your heart

9. Building Confidence

At one point in my life insecurity got the best of me, and I spiralled into a depression, feeling low and unhappy, numbing myself with a couple of addictions.

When you have the tendency to be insecure, it is important to build confidence.

Yesterday you practiced a new connection of love and trust with your beautiful body, and therefore you are now ready to transform that trust into confidence.

Your body has got you. It supports you, it’s on your side!

Today’s assignment

Affirmation

“I’m beautiful, I’m fantastic and I can achieve anything my heart desires,” is an affirmation I often end my yoga classes with. It just sets the tone and catapults you right back to a loving state. Repeat it today as much as possible and journal about it.

“I’m beautiful, I’m fantastic and I can achieve anything my heart desires,”

Warrior pose

In the next video I explain warrior pose that helped me when I (suddenly) was insecure.

If a stranger on the street made me insecure because he didn’t smile back at me, I would visualise doing warrior pose.

And once I literally did warrior pose in front of a lady in the supermarket, as she was trying to cut in line. She looked at me like I was crazy, but I didn’t care (remember Day 1… be unapologetic), and she went to the back of the line. I felt a new power that was confidence!

So, use Warrior Pose to build YOUR confidence!

Journal exercise

Journal after every exercise, and about your observations today. How do you respond to the topic insecurity and confidence? How can you make sure insecurity doesn’t affect loving yourself?

Remember that you’re not alone in this process. You can share your struggles and insights in the private Facebook Group. Tag Zest Your Life (@zestyourlifeamstelveen) or JJ van Zon (@deliefdeactivist.nl) if you have a question that you need answered.

Facebook group – Self-Love Challenge

Wishing you much success and remember to have fun doing it,

JJ