De Self Love cursus

In 21 dagen weer van jezelf houden | In het Nederlands én in het Engels

JJ neemt je mee op reis. Op reis naar zelfliefde. JJ heeft een prachtig levensverhaal. Hij is diep gegaan, maar door zelfontwikkeling en spirituele ontwaking heeft hij geleerd om van zichzelf te houden. Hij gunt dit iedereen en daarom heeft hij deze Self Love cursus ontworpen. Hij helpt je op weg om van jezelf te houden met verhalen, tips, lessen, meditaties en yoga nidra. 

In deze 21 dagen creëer je een nieuwe gewoonte waardoor het in je onbewuste systeem gaat zitten. Daarom is deze cursus ook 21 dagen.
Helen, liefhebben en een nieuwe gewoonte opbouwen. Liefde kan de wereld doen draaien, maar zelfliefde is waar het begint. Een leven leiden met zelfliefde en een doel hebben is geen toeval. Het is een bewuste keuze die we elke dag maken.

Ga van jezelf houden met onze 21 daagse Self Love cursus!

In een samenleving die zegt “Zet jezelf op de laatste plaats”, zijn eigenliefde en zelfacceptatie bijna revolutionair. -Brené Brown`

Kun je jezelf vinden in deze punten?

 • Onzeker, twijfelachtig, aangenaam, probleemoplossend, jezelf op de laatste plaats zetten
 • Altijd voor anderen zorgen, multitasken, geen tijd voor jezelf, moeite om ‘NEE’ te zeggen
 • Vermoeid, stijfheid in het lichaam, behoefte aan lichaamsbewustzijn en zelfzorg
 • Geestelijk moe, te veel in het hoofd, een piekeraar, een beetje negatief, een slechte slaper
 • Emotioneel geblokkeerd, bang, het zat, klaar voor verandering en op zoek naar een nieuwe flow

Reis naar de beste jij

Deze uitdaging zorgt gegarandeerd voor het creëren en versterken van zelfliefde, die op natuurlijke wijze elk aspect van je leven zal doordringen en raken.

Wat houdt de Self Love cursus precies in?

 • Een verbintenis van 21 dagen
 • Je ontvangt dag een mail met de inloggevens van de cursus
 • Je krijgt dagelijks een thema om door te werken en opdracht(en) om dat thema direct in je leven te integreren.
 • Dit intense programma vereist dat je openhartig en moedig bent op je reis om echt van jezelf te houden
 • Elk van de 21-daagse opdrachten bevat een variatie van schrijven, yoga, meditaties, affirmaties en observatieoefeningen die je uitdagen om een ​​stapje verder te gaan
 • Het programma heeft 21 dagen, maar je kunt de opdrachten in je eigen tempo maken. Jij bent de baas en als baas bepaal jij, dit programma geeft je tools hoe je het moet doen
 • Een Facebookgroep om vragen te stellen en te delen met gelijkgestemden

Als jij klaar bent om:

 • Uit de slachtofferrol te stappen en de regie te nemen over je leven
 • Te groeien en bloeien tot wie je écht bent
 • Naar je waarden te leven
 • Om vrede en harmonie aan te trekken in je leven

Dan ben je klaar voor de cursus!

“De krachtigste relatie die je ooit zult hebben is de relatie met jezelf. ” – Steve Maraboli

Het is door onszelf te eren en lief te hebben dat we de deur voor een ander kunnen openen om echt hetzelfde te doen.
Eer jezelf
Eer je tijd
Eer je energie
Eer je aanwezigheid op deze prachtige aarde

“Liefde is het grote wondermiddel. Van onszelf houden doet wonderen in ons leven.” – Louise Hay

De 21 dagen cursus, opgedeeld in 3 weken, heeft 3 hoofdonderwerpen:

Week 1. Bewust worden; waar je voor je innerlijke criticus zorgt en leert om je niet te verontschuldigen en jezelf op de eerste plaats te zetten
Week 2. Open je hart; waar je leert hoe je de krachten van het hart kunt gebruiken om te genezen en de stroom van welzijn te herstellen
Week 3. Gedij met eigenliefde; waar je het vertrouwen en de moed zult vinden om authentiek jezelf te zijn

Let op: alle video’s, meditaties, audiobestanden zijn in het Engels. 

Meld je aan voor de Self Love cursus

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Self Love Challenge (English)

21 days to heal & love your life

In a society that says “Put yourself last,” self love and self acceptance are almost revolutionary.   – Brene Brown

Love may make the world go round, but self love is where it starts. Living a life with self-love and purpose is not an accident. It is a conscious choice we make, everyday. Fall in love with yourself with our 21 Day Self Love challenge.

Recognisable?

 • Insecure, doubtful, pleasing, problem solving, putting yourself last
 • Always taking care of others, multitasking, no time for yourself, difficulty to say ‘NO’
 • Tired, stiffness in the body, in need of body awareness and self-care
 • Mentally tired, too much in the head, a worrier, a bit negative, a bad sleeper
 • Emotionally blocked, scared, fed up, ready for change and searching for a new flow

The Self Love Challenge, designed by JJ van Zon, has been created for YOU if you are ready to:

 • Take ownership of your life and step out of victimhood
 • Grow and flourish into who you are
 • Know and live your values
 • Attract peace and harmony into your life 

“The most powerful relationship you will ever have is the relationship with yourself. ”  – Steve Maraboli

Journey to your best you. This challenge is guaranteed to create and reinforce self-love in yourself which will naturally permeate and touch every aspect of your life.

The challenge works as follows:

 • A 21 day commitment communicated via email
 • You will be given a daily theme to work through as well as assignment(s) to integrate that theme directly into your life.
 • This intense program will require to be open hearted and brave on your journey to truly loving yourself
 • Each of the 21 days assignments include a variation of journaling, yoga, mediations, affirmations and observation exercises that will challenge you to step up
 • The program has 21 days, but you can complete the assignments at your own pace. You are the boss and as the boss you decide, this program just hands you the tools how to do it

It is by honouring and loving oneself that we can open the door for another to truly do the same.
Honour yourself
Honour your time
Honour your energy
Honour your presence on our beautiful earth

Be good to yourself

“Love is the great miracle cure. Loving ourselves works miracles in our lives.” – Louise Hay

What you will come away with:

 • 21 Days of valuable themes and topics to guide you on your journey to self love
 • A deeper knowledge and understanding of yourself and the sabotaging tactics we use to diminish ourselves
 • A Facegroup to ask questions and share with like-minded souls
 • Multiple yoga classes aligned with the challenge of the day
 • Guided meditations and yoga nidra

The 21 Day Challenge broken into 3 weeks has 3 main topics:

Week 1: Becoming Aware; where you will take care of your inner critic and learn to be unapologetic and put yourself first
Week 2: Open your Heart; where you’ll learn how to use the powers of the heart to heal and restore the flow of wellbeing
Week 3: Thrive with Self Love; where you’ll find the confidence & courage to be authentically you

Affirmation: I love myself just the way I am

Yes, I am ready to work on my self-love.