JJ van Zon

Manager | Teacher yoga- en krachtlessen

Mijn naam is JJ en ik werk als manager bij Zest Your Life en geef yoga- en krachtlessen in de Engelse taal.

In de jaren negentig begon ik les te geven op de Dansacademie van Lucia Marthas, waar ik verschillende soorten danslessen gaf, evenals populaire activiteiten zoals keep-fit, aerobics en steps.

Na een succesvolle danscarrière ben ik via een identiteitscrisis de wereld van yoga, meditatie en spiritualiteit ingerold en dat voelde als thuiskomen. Ik heb mijn vaste baan opgezegd en ben naar een Ashram in India gegaan, waar ik bij de Indiase meesters mijn Hatha Yoga Teacher Training heb afgerond.

Bij thuiskomst ben ik meteen aan de slag gegaan bij Zest Your Life wat toen net de deuren had geopend. In de jaren erna heb ik veel andere opleidingen gedaan en ben ik meegegroeid met Zest waardoor ik nu bijna iedere les kan geven en invallen.

Verder verzorg ik workshops en natuurlijk de Reconnect Retreat in Drenthe samen met Anouk. En deze jarenlange samenwerking heeft ervoor gezorgd dat ik sinds Oktober 2022 ook manager ben van Zest Your Life.

Met mijn ervaring in de entertainment, dienstverlening en sales (horeca, flight attendant, Nespresso) bleek dit de juiste uitdaging op het juiste moment. Flow of meebewegen noemen we dit! 😉

Yoga heeft mij doen inzien hoe om te gaan met tegenslagen, de constante stress van onze maatschappij en de verwachtingen die ik me vaak zelf opleg. Vandaar dat mijn lessen draaien om het versterken van jouw welbevinden, veerkracht en geestelijke gezondheid.

Ik werk ook als Stress- en Burn-out Coach en als je verder nog nieuwsgierig naar de zorgzame, eerlijke en slightly hysterical JJ bent, dan kun je mijn verhaal met alle ups & downs lezen in mijn boek; De Kracht van Me-time die verkrijgbaar is aan de balie bij één van de fantastische medewerkers van Zest Your Life.

Mijn streven is om jou vrolijker en positiever de les uit te zien gaan dan hoe je binnen kwam. En of dat nu bij een yoga les of krachttraining is staat mij gelijk.

Ik motiveer jou om het beste uit jezelf te halen.

Namasté JJ

Opleidingen:

 • Dansacademie 95-98
 • Hatha Yoga Teacher Training – Ayuryoga eco-ashram, India
 • Meditatie Teacher Training met Tijn Touber – Nieuwe Yogaschool
 • Yoga Nidra Teacher Training – Yogadreams
 • Yin Yoga Teacher Training – Arhanta Yoga
 • Restorative Yoga Teacher Training – Arhanta Yoga
 • Supercharge Your Chakras – Anodea Judith
 • Burn-out Coach opleiding – Civas
 • Allround Counselor (stress & grief)- Civas

My name is JJ and I work as manager at Zest Your Life and also teach yoga and strength classes in English.

In the 1990s I started teaching at Lucia Marthas’ Dance Academy, teaching different types of dance classes as well as popular activities such as keep-fit, aerobics and steps.

After a successful dance career, I rolled into yoga, meditation and spirituality through an identity crisis and that felt like coming home. I quit my regular job and went to an Ashram in India, where I completed my Hatha Yoga Teacher Training with the Indian masters.

When I got home I immediately started working at Zest Your Life, which had just opened its doors. In the following years I have done many other courses and I have grown with Zest, so that I can now teach and substitute almost every lesson.

I provide workshops and of course the yearly Reconnect Retreat in Drenthe together with Anouk. And these years of collaboration with Anouk have ensured that I am now the manager of Zest Your Life since October 2022.

With my experience in entertainment, services and sales (catering, flight attendant, Nespresso), this turned out to be the right challenge at the right time. We call this flow or ‘meebewegen’! 😉

Yoga has made me understand how to deal with setbacks, the constant stress of our society and the expectations I often impose on myself. That is why my lessons revolve around strengthening your well-being, resilience and mental health.

I also work as a Stress and Burn-out Coach and if you are also curious about the caring, honest and slightly hysterical JJ, you can read my story with all the ups & downs in my Dutch book; De Kracht van Me-time which is available at the counter from one of the fantastic employees of Zest Your Life.

My aim is to see you leave the class happier and more positive than when you came in. And whether that’s true spirituality in  a yoga class or my dancing before you through a strength training, that shouldn’t matter.

My mission is to motivate you to get the best out of yourself.

Namaste JJ

Education:

 • Dance Academy (95-98)
 • Hatha Yoga Teacher Training – Ayuryoga eco-ashram, India
 • Meditation Teacher Training with Tijn Touber – New Yoga School
 • Yoga Nidra Teacher Training – Yogadreams
 • Yin Yoga Teacher Training – Arhanta Yoga
 • Restorative Yoga Teacher Training – Arhanta Yoga
 • Supercharge Your Chakras – Anodea Judith
 • Burnout Coach training – Civas
 • All-round Counselor (stress & grief)- Civas