Algemene Voorwaarden

Zest your Life

1.Definities

1.1 Zest Your Life: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden. Zest Your Life is gevestigd te Amstelveen aan de Eleanor Rooseveltlaan 102 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 62825399.

1.2 Deelnemer: degene die les(sen), workshop(s), training(en) of cursus(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij Zest Your Life of via de website.

1.3 Website: de website van Zest Your Life: www.zestyourlife.nl

2.Toepasselijkheid en geldigheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Zest Your Life partij is.

2.2 Zest Your Life kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. Zest Your Life zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen aan eenieder die een overeenkomst heeft met Zest Your Life. Onderaan de Algemene Voorwaarden staat de datum van laatste wijziging.

3. Totstandkoming van Overeenkomsten

De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod of door invulling van het formulier op de website, waarin de deelnemer zich akkoord verklaart met deze algemene voorwaarden. De overeenkomst is strikt persoonlijk.

4. Lessen

4.1 Deelnemers kunnen lessen volgen op basis van een abonnement of een les(sen)kaart.

4.2 Een abonnement komt tot stand op het moment dat het inschrijfformulier door de deelnemer is ondertekend of dat het formulier online is ingevuld en betaald. De deelnemer gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

4.3 Zest Your Life geeft de volgende abonnementen en kaarten uit, ter keuze van de deelnemer.

Abonnementen

Introductie
Dit lidmaatschap geeft recht op 4 lessen bij Zest Your Life, met uitzondering van de specifieke doelgroeplessen, workshops, events en cursussen. De Introductie is twee weken geldig. We maken geen uitzonderingen, wanneer het afloopt is de Introductie voorbij. De Introductie is voor nieuwe leden die nog niet eerder bij Zest geweest zijn. Je hebt recht op 4 lessen, maar wanneer je zelf maar 1 of 2 lessen volgt en de twee weken zijn voorbij dan heb je geen recht meer op de overige lessen. Een Introductie is eenmalig en na aankoop kun je de start- en einddatum niet meer aanpassen.

Zest Spirit jaarabonnement
Dit lidmaatschap geeft een jaar lang recht op een ongelimiteerd aantal streaming lessen en 10 live lessen per maand bij Zest Your Life, met uitzondering van de specifieke doelgroeplessen en privélessen.
Geldigheid: 12 maanden, daarna automatische verlenging per maand.
De opzegtermijn is één hele maand vóór de einddatum van de overeenkomst. Dit kan met het opzegformulier aan de balie, per e-mail naar info@zestyourlife.nl of via de website. De opzegging is definitief wanneer je van ons een e-mail ontvangt die aangeeft dat wij de opzegging ontvangen hebben.

Zest Intense jaarabonnement
Dit lidmaatschap geeft een jaar lang recht op een ongelimiteerd aantal streaming lessen en 15 live lessen per maand bij Zest Your Life, met uitzondering van de specifieke doelgroeplessen en privélessen.
Geldigheid: 12 maanden, daarna automatische verlenging per maand.
De opzegtermijn is één hele maand vóór de einddatum van de overeenkomst. Dit kan met het opzegformulier aan de balie, per e-mail naar info@zestyourlife.nl of via de website. De opzegging is definitief wanneer je van ons een e-mail ontvangt die aangeeft dat wij de opzegging ontvangen hebben.

Zest Supreme jaarabonnement
Dit lidmaatschap geeft een jaar lang recht op een ongelimiteerd aantal streaming lessen en onbeperkt live lessen per maand bij Zest Your Life, met uitzondering van de specifieke doelgroeplessen en privélessen.
Geldigheid: 12 maanden, daarna automatische verlenging per maand.
De opzegtermijn is één hele maand vóór de einddatum van de overeenkomst. Dit kan met het opzegformulier aan de balie, per e-mail naar info@zestyourlife.nl of via de website. De opzegging is definitief wanneer je van ons een e-mail ontvangt die aangeeft dat wij de opzegging ontvangen hebben.

Zest at Home jaarabonnement
Dit lidmaatschap geeft een jaar lang recht op een ongelimiteerde toegang tot de online lessen op de website.
Geldigheid: 12 maanden, daarna automatische verlenging per maand.
De opzegtermijn is één hele maand vóór de einddatum van de overeenkomst. Dit kan met het opzegformulier aan de balie, per e-mail naar info@zestyourlife.nl of via de website. De opzegging is definitief wanneer je van ons een e-mail ontvangt die aangeeft dat wij de opzegging ontvangen hebben.

Zest Grow maandabonnement
Dit lidmaatschap geeft recht op een ongelimiteerd aantal streaming lessen en 10 live lessen per maand bij Zest Your Life, met uitzondering van de specifieke doelgroeplessen  en privélessen.
Geldigheid: 1 maand, daarna automatische verlenging per maand.
De opzegtermijn is één hele maand vóór de eerstvolgende betaaldatum. Dit kan met het opzegformulier aan de balie of per e-mail naar info@zestyourlife.nl. of via de website. De opzegging is definitief wanneer je van ons een e-mail ontvangt die aangeeft dat wij de opzegging ontvangen hebben.

Zest Ultimate maandabonnement
Dit lidmaatschap geeft recht op een ongelimiteerd aantal streaming lessen en een ongelimiteerd aantal live lessen per maand bij Zest Your Life, met uitzondering van de specifieke doelgroeplessen en privélessen.
Geldigheid: 1 maand, daarna automatische verlenging per maand.
De opzegtermijn is één hele maand vóór de eerstvolgende betaaldatum. Dit kan met het opzegformulier aan de balie, per e-mail naar info@zestyourlife.nl of via de website. De opzegging is definitief wanneer je van ons een e-mail ontvangt die aangeeft dat wij de opzegging ontvangen hebben.

Zest at home maandabonnement
Dit lidmaatschap geeft recht op een ongelimiteerde toegang tot de online lessen.
Geldigheid: 1 maand, daarna automatische verlenging per maand.
De opzegtermijn is één hele maand vóór de eerstvolgende betaaldatum. De opzegging is definitief wanneer je van ons een e-mail ontvangt die aangeeft dat wij de opzegging ontvangen hebben.

Studenten maandabonnement
Dit lidmaatschap geeft recht op een ongelimiteerd aantal streaming lessen en 8 live lessen per maand bij Zest Your Life.
Geldigheid: 1 maand, daarna automatische verlenging per maand.
De opzegtermijn is één hele maand vóór de eerstvolgende betaaldatum. De opzegging is definitief wanneer je van ons een e-mail ontvangt die aangeeft dat wij de opzegging ontvangen hebben.
Dit lidmaatschap is alleen voor studenten van 18 tot 28 jaar op vertoon van een studentenpas of een ander studentenbewijs en een studentenmailadres.

Kaarten

Zest 10 rittenkaart
Deze kaart geeft recht op 10 lessen, met uitzondering van de specifieke doelgroeplessen en privélessen. De lessen dienen binnen 6 maanden gebruikt te worden. Deze kaart loopt automatisch na 6 maanden af.

Zest 20 rittenkaart
Deze kaart geeft recht op 20 lessen, met uitzondering van de specifieke doelgroeplessen en privélessen. De lessen dienen binnen 9 maanden gebruikt te worden. Deze kaart loopt automatisch na 9 maanden af.

Zest losse les
Dit is een éénmalige door een deelnemer te betalen en te volgen les bij Zest Your Life. De losse les kost 15,50.

4.4 Voorafgaand aan elke les dient de deelnemer zich online, via de app of aan de balie in te schrijven voor de les en zich daarna te melden bij de balie van Zest Your Life. Nadat een medewerker van Zest Your Life de inschrijving en betaling voor de betreffende les heeft gecontroleerd heeft de deelnemer toegang tot de les.

4.5 Een abonnement en/of leskaart is niet overdraagbaar aan derden.

4.6 Deelnemer ontvangt na ondertekening overeenkomst een Zest Your Life welkomstbrief. Bij inschrijving heb je een persoonlijke QR code. Deze QR code wisselt automatisch waardoor je niet iemand anders op de code kan laten binnenkomen. Bij binnenkomst open je de app en jouw persoonlijke QR code en houdt deze voor de scanner. Als je abonnement afloopt, werkt je QR code ook niet meer.

4.7 Het is alleen mogelijk om deel te nemen aan de lessen op vertoon van een geldige QR code of een geldige pas.

4.8 Verlies of diefstal van de Zest Your Life pas dient direct aan Zest Your Life te worden gemeld. Zest Your Life zal deelnemer van een nieuwe pas voorzien en de kosten voor een nieuwe pas in rekening brengen bij de deelnemer.

4.9 Deelnemer kan zelf een foto uploaden in het account. Een foto uploaden is nodig om het account volledig te maken.

4.10 Om gebruik te kunnen maken van studenten­tarieven dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldige officiële studentenkaart en de student kan zich alleen aanmelden met een studentenmail. Maximumleeftijd om gebruik te maken van studentenkorting is 27 jaar.

4.11 Deelnemers onder de 18 jaar kunnen alleen een kaart of abonnement aanschaffen en deelnemen aan een les indien ouder/voogd hiervoor goedkeuring geeft en akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden en privacyverklaring door hiervoor te tekenen. De minimale leeftijd voor deelname aan een les 16 jaar.

4.12 Aan het einde van de periode waarvoor de leskaart geldt komen de overgebleven lessen te vervallen. Tussentijds kunnen leskaarten niet worden verlengd of stopgezet. Zest Your Life verleent geen restitutie op leskaarten.

4.13 Het lesrooster is te vinden op de website. Dit rooster kan door Zest Your Life desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt Zest Your Life zich het recht voor lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde abonnement en/of leskaart of verlenging hiervan.

4.14 Zest Your Life behoudt zich het recht voor om op feestdagen de openingstijden te wijzigen.

4.15 Zest Your Life maakt gebruik van de Control+ webapp. Via deze app kan de deelnemer lessen reserveren. Wanneer de deelnemer een reservering heeft gemaakt, maar niet is komen opdagen en/of zich niet voorafgaand (minimaal 4 uur voor aanvang van de les) heeft afgemeld via de app, telefonisch of email, zal er een tik afgaan.Dit geldt ook voor afmelding bij ziekte.

5. Acties

5.1 De actie ‘een maand gratis‘ in januari 2024 is geldig van 1 t/m 31 januari. Men kan alleen een eerste maand gratis ontvangen als de startdatum van het jaarabonnement in de maand januari valt. Deze actie geldt alleen op jaarabonnementen. Als je gebruik maakt van deze actie dan heb je geen mogelijkheid om je abonnement voor een maand te bevriezen. Het abonnement loopt door, ook tijdens vakanties. Je krijgt een maand gratis en daarna start je jaarabonnement voor 12 maanden.

6. Workshops, trainingen en cursussen

6.1 Een deelnemer kan uitsluitend aan de workshop, training of cursus deelnemen, als vooraf het lesgeld is voldaan.

6.2 Voorafgaand aan elke workshop, training cursus dient de deelnemer zich te melden bij de balie van Zest Your Life. Nadat een medewerker van Zest Your Life de inschrijving en betaling voor de betreffende workshop, training of cursus heeft gecontroleerd, heeft de deelnemer toegang tot de workshop, training of cursus.

6.3 De agenda voor de workshops, trainingen en cursussen staat op de website. Zest Your Life behoudt zich het recht voor de agenda op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd.

6.4 Zest Your Life behoudt zich het recht voor om een geplande workshop, training of cursus te annuleren, als gevolg van overmacht of te weinig inschrijvingen. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan Deelnemer.

6.5 Annuleren workshops, cursussen en events (exclusief het Reconnect Retreat)
Je kunt tot een week van te voren kosteloos annuleren. Bij afmelden binnen 7 dagen voor de workshop, wordt er 50% van de totale prijs bekostigd. Afmelden binnen 48 uur tot op de dag zelf is 100%. Annulering dient in alle gevallen per e-mail aan info@zestyourlife.nl gedaan te worden en door ons bevestigd.

6.6 Annuleren Retreats (waaronder het Reconnect Retreat)
Bij afmelding buiten een maand voor het Retreat, wordt er 50% van de totale prijs bekostigd. Afmelden binnen een maand is 100%.

7. Prijs, betalingen en bedenktijd

7.1 Een abonnement, leskaart, workshop, training of cursus moet voorafgaand aan de les, workshop, training of cursus betaald worden. Betaling kan geschieden via de website of aan de balie via pin.

7.2 Indien de deelnemer een abonnement ZEST SPIRIT, ZEST INTENSE, ZEST SUPREME, ZEST AT HOME MAAND, ZEST GROW, ZEST ULTIMATE of ZEST AT HOME JAAR afsluit wordt het maandbedrag per maand vooraf geïncasseerd. Deelnemer geeft tot nadere opzegging aan Zest Your Life toestemming voor automatische incasso van de vervolgtermijnen.

7.3 Indien de verschuldigde termijnbetaling niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving of doordat de deelnemer onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een deelnemer de betaling voor een periode storneert, kan de deelnemer geen lessen, workshops of trainingen volgen. De deelnemer blijft alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het abonnement conform de voorwaarden (zie artikel 7) is geëindigd.

7.4 Indien deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is deze, nadat hij door Zest Your Life is gewezen op de te late betaling en Zest Your Life deelnemer een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd en is Zest Your Life gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal 15% over openstaande bedragen tot €2.500,- met een minimum van €40,-

7.5 De geldende prijzen voor kaarten, abonnementen, workshops en trainingen staan altijd op de website en zijn in te zien bij de balie van Zest Your Life. Zest Your Life behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in Zest Your Life, en/of door vermelding op de website, en/of per e-mail.

7.6 Op vertoon van een geldige officiële studentenkaart, bewijs van inschrijving en aanmelden met studentenmail adres heeft Zest Your Life een speciaal studentenabonnement. Zie artikel 4.10.

7.7 Voor overeenkomsten die geheel op afstand zijn gesloten (zoals via de website) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. Dit geldt niet voor lessen, workshops, trainingen en cursussen die al begonnen zijn.

8.Beëindiging, stopperiode en opschorting abonnement

8.1  Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de overeenkomst voor ZEST SPIRIT, ZEST INTENSE, ZEST SUPREME, ZEST AT HOME JAAR, ZEST GROW, ZEST ULTIMATE en ZEST AT HOME MAAND te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand vóór het einde van de abonnementsduur vanaf de eerst volgende betaaldatum. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand. Er vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats. Beëindiging kan met het opzegformulier aan de balie, per e-mail naar info@zestyourlife.nl of via de website. De opzegging is definitief wanneer je van ons een e-mail ontvangt die aangeeft dat wij de opzegging ontvangen hebben.

8.2 Tussentijdse opzegging van ZEST SPIRIT, ZEST INTENSE enZEST SUPREME is door de deelnemer mogelijk indien:
– de deelnemer een ander woonadres krijgt buiten een straal van 15 km en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor de deelnemer niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de lessen. Een verzoek om opzegging moet met inachtneming van 1 maand opzegtermijn schriftelijk gericht aan Zest Your Life, Eleanor Rooseveltlaan 102, 1183 CL Amstelveen, met het opzegformulier aan de balie of per mail aan info@zestyourlife.nl worden ingediend bij Zest Your Life, vergezeld zijn van een bewijs van inschrijving op het nieuwe adres en door ons per mail bevestigd.

8.3 Bij langdurige ziekte, zwangerschap c.q. een blessure kan de deelnemer ZEST SPIRIT, ZEST INTENSE, ZEST SUPREME en ZEST AT HOME JAAR voor een periode van maximaal 6 maanden laten opschorten. Dit kan in termijnen van hele maanden waarbij één maand het minimum is.  Een verzoek om opschorting moet schriftelijk gericht aan Zest Your Life, Eleanor Rooseveltlaan 102, 1183 CL Amstelveen, of per mail aan info@zestyourlife.nl worden ingediend bij Zest Your Life, vergezeld zijn van een medische verklaring behandelend arts/paramedici, en door ons per mail bevestigd.

8.4 Bevriezing of stopperiode van abonnement. Je hebt de mogelijkheid om je jaar- of maandabonnement (met uitzondering van lopende acties) gedurende één maand te bevriezen. Vanaf 1 januari 2024 kan deze bevriezing alleen voor de duur van één maand plaatsvinden (30/31 dagen – niet minder, niet meer) gedurende de looptijd van het abonnement. Houd er rekening mee dat je de bevriezing minimaal één maand van tevoren moet aanvragen. Mocht je toch eerder dan de einddatum van de stopperiode willen trainen, dan kun je voor €7,- een losse les kopen.

8.5 Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht een abonnement op te schorten.

8.6 De betalingsverplichting van de deelnemer wordt opgeschort voor de duur van de opschorting, waarbij één (1) maand het minimum is. De einddatum van de overeenkomst wordt verlengd met de duur van de opschorting.

9. Huisregels

9.1 Alle deelnemers zijn verplicht altijd huisregels van Zest Your Life te volgen. De huisregels zijn te vinden op de website.

9.2 Zest Your Life behoudt zich het recht voor deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 8.1 niet naleven de toegang tot Zest Your Life te ontzeggen en/of het Lidmaatschap van de betreffende deelnemer te beëindigen of de toegang tot de workshop te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaalde lessen of workshops.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Door deelnemer geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is Zest Your Life uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van Zest Your Life.

10.2 Ingeval Zest Your Life jegens deelnemer tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting van de betreffende levering van de dienst.

10.3 Zest Your Life aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van deelnemer.

10.4 Zest Your Life aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door letsel en blessures.

10.5 Door Zest Your Life verstrekte veiligheidsinstructies dienen door deelnemer in acht te worden genomen.

10.6 Deelnemer vrijwaart Zest Your Life voor aanspraken van derden. Deelnemer zal personeelsleden van Zest Your Life, door Zest Your Life ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

10.7 Zest Your Life aanvaardt geen aansprakelijkheid indien door in- of externe onvoorziene omstandigheden de lessen, workshops, trainingen of cursussen niet door kunnen gaan en/of Zest Your Life gesloten moet worden. Dit valt onder overmacht. Geleden schade zal niet worden vergoed.

11. Persoonsgegevens

11.1 Zest Your Life verzamelt persoonsgegevens van de Deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van incasso- en betalingsopdrachten en voor de administratie. Zest Your Life gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zoals onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

11.2 Zest Your Life gebruikt de in artikel 10.1 genoemde persoonsgegevens tevens om de deelnemer(s) op de hoogte te brengen van activiteiten van Zest Your Life en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de deelnemer geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Zest Your Life, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@zestyourlife.nl. De deelnemer is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Zest Your Life gebruik kan worden gemaakt.

12. Toestemming gebruik beeldmateriaal

12.1 Bij ondertekenen van de overeenkomst verklaart een deelnemer dat hij/zij akkoord is met het feit dat er video opnames gemaakt worden tijdens de les, waarbij de deelnemer mogelijk in beeld komt. Deze beelden worden uitsluitend gebruikt voor de livestream via de besloten Facebook groep van Zest at Home en kunnen worden geplaatst op het beveiligde gedeelte van de Website waar online eerder opgenomen lessen te volgen zijn voor deelnemers.  

12.2 Er kunnen foto- en videobeelden worden gemaakt tijdens de lessen en openingstijden van Zest Your Life met marketingdoeleinden. Mocht je hier geen toestemming voor geven, geef dit ter plekke aan op het moment van opname, anders verklaart deelnemer bij het ondertekenen van deze overeenkomst dat hij/zij akkoord is.

13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland, onverminderd de bevoegdheid van Zest Your Life het geschil te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

Versie januari 2024